Laatste nieuws

1 november 2016 Primeur voor SuperOil in Dronten

De nieuwe oplegger is een fonkelnieuw concept waarvan SuperOil de primeur geniet, een tankwagen met een inhoud van 48.000 liter maar wel twee meter kortere lengte. De twee achterste assen van de drieassige oplegger zijn elektrisch meesturend, daarmee behoudt hij de wendbaarheid van de kleinere wagens.

17 juni 2016 Introductie SuperOil Al meer dan 50 jaar verzorgt BOL Handelsonderneming B.V. voor u de levering van diesel en andere producten op de door u gewenste locaties. Om onze herkenbaarheid als leverancier voor diesel en andere brandstoffen te benadrukken introduceren wij SuperOil. 11 april 2016 Nieuwe dieseltanks geleverd 6 nieuwe dieseltanks werden afgelopen week afgeleverd bij BOL. Deze tanks zijn uiteraard bestemd voor klanten van BOL. Het betreft 5 maal een 5m3 tank en eenmaal een 4m3 tank. Heeft u interesse in een nieuwe dieseltank? Neem dan contact met ons 7 april 2015 AdBlue voor personenauto's In vrachtwagens is het gebruik van AdBlue-toevoeging al jaren gebruikelijk om aan de Euro 5 en Euro 6 norm te kunnen voldoen. Ook in personenauto's zien we dit nu vaker terug.  22 januari 2015 Wolf Oil Corporation - 60 jaar Wolf Oil Corporation is van oorsprong een Belgisch familiebedrijf dat in 1955 door de heer Paul Wolfs is opgericht. Wolf Oil is gevestigd in Hemiksem, even ten zuiden van Antwerpen.  Volgende 5 items >>

Tips ter voorkoming van brandstofproblemen in de winter

17 oktober 2011

TIP 1
De zomerkwaliteit van autodiesel, gasolie 56 plus EN590, is minder geschikt voor gebruik in de winter. De temperatuur waarbij zich de eerste paraffine (vlokken) gaan vormen, ligt bij zomerkwaliteit boven de 0° C. Om de winterbeveiliging van deze producten te verbeteren, wordt er in de praktijk wel eens petroleum of benzine toegevoegd. Dit geeft echter een aantal nadelen:
Het verbeterd de winterbeveiliging slechts met enkele graden Celsius. Het geeft een verlaging van het vlampunt wat veiligheidshalve niet verantwoord is. De smerende werking zal afnemen wat resulteert in extra slijtage voor de brandstofpomp. Wij achtten het niet raadzaam om ter verbetering van de winterspecificaties meerdere brandstoffen met elkaar te vermengen.


TIP 2
Het is aan te bevelen ruim voor het winterseizoen een bodemmonster van de tank te nemen om mogelijke aanwezigheid van vuil en water te meten en indien nodig te verwijderen. Het beste is om het monster via de peilopening of mangat van de tank te nemen. Een monster via de afleverpomp is normaliter niet afkomstig van de bodem en derhalve ongeschikt om een juiste controle uit te voeren.


TIP 3
Het is goed om de inhoud van de opslagtank zoveel mogelijk gevuld te hebben met “winterbeveiligd” product. Het nog in de tank aanwezige zomerproduct zal de winterbeveiliging negatief beïnvloeden.


TIP 4
Zorg er voor dat het gehele machine- en/of wagenpark afgetankt wordt gestald. Hierdoor zal condensvorming worden tegengegaan.


TIP 5
Vervang de aanwezige filters van de pompinstallatie. Vervuilde filters zullen bij lage temperaturen de doorstroom belemmeren en tot verstopping kunnen leiden. Onze ervaring leert dat er iedere winter opnieuw problemen optreden met de zogenaamde waterfilters. Ons advies is om waar mogelijk het filter te monteren op een beschutte plaats en deze goed te isoleren.


TIP 6
Zorg voor een goede beschutting van uw machine- en/of wagenpark tijdens de vorst en of harde, koude wind. Wind kan namelijk plaatselijk de temperatuur met wel vijf graden vorst verlagen. De staat van onderhoud van de machines is van zeer groot belang. Vervanging of reiniging van de brandstoffilters en controle op water in de tank is daarom onvermijdelijk.

 

TIP 7
Wanneer u in het buitenland rijdt, denk dan aan het volgende:
In koude landen, bijvoorbeeld Scandinavië, is de dieselolie tot een lagere temperatuur beveiligd. Tank daarom zoveel mogelijk ter plaatse.
In warmere landen, zoals Spanje en Italië, is de dieselolie doorgaans minder beveiligd.
Het raadzaam om op buitenlandse reizen een set reservefilters in de wagen te hebben.

 

Zomerkwaliteit Diesel/Gasolie EN590 medio maart tot oktober;
C.F.P.P.        -7° Celcius
Cloudpoint:      5° Celcius

 

Intermediate (overgangs) kwaliteit Diesel/Gasolie EN590 medio oktober:
C.F.P.P.  -11° Celcius
Cloudpoint:     0° Celcius

 

Winterkwaliteit Diesel /Gasolie EN590 medio november tot maart;
C.F.P.P.   -20° Celcius
Cloudpoint:     -7° Celcius

 

C.F.P.P. (Cold Filter Plugging Point) is het moment dat het filter is verstopt door paraffine.
Cloudpoint: Het moment dat paraffine zichtbaar begint te worden in het product.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief van BOL

Aanmelden
  • BOL Installatiewerk is
    Kiwa gecertificeerd